ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Duplicate Image

Duplicate Image Finder โปรแกรมที่จะบอกที่อยู่ของรูปภาพที่ซ้ำกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์

download
Duplicate Image Finder : โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะบอกที่อยู่ของรูปภาพที่ซ้ำกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณครับ ขั้นแรกก็คือการเลือกส่วนที่ต้องการจะ Scan แล้วโปรแกรมนี้จะบอกตำแหน่งของภาพทั้งหมด ในช่อง Path และ Sub-Path ที่คุณระบุด้วยครับ ขั้นต่อไปก็เลือก % ที่เหมือนกัน นี่จะช่วยให้โปรแกรมนี้สามารถกำหนดได้ว่าภาพที่เหมือนกันแค่ไหนที่คุณต้องการจะจับคู่ โปรแกรมนี้จะวิเคราะห์ภาพทั้งหมดของคุณและแสดงรายชื่อของภาพที่พบ คุณสามารถลบ, เคลื่อนย้าย, หรือดูภาพที่ซ้ำ โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วมันมาพร้อมกับโปรแกรม Install และ Uninstall ด้วยครับ โปรแกรมนี้สามารถวิเคราะห์ไฟล์ JPEG, BMP (Bitmap), และ GIF ได้
[close]