ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: EVEREST Ultimate Edition

โปรแกรม EVEREST Ultimate Edition 5.50.2239 วัดความแรงของคอมพ์

download
EVEREST Ultimate Edition 5.50.2239 Everest Ultimate Edition เป็นอุตสาหกรรม ชั้นนำ ระบบ วิเคราะห์ และ เปรียบเทียบ โซลูชันสำหรับ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ชอบ ตาม Everest รับรางวัล เทคโนโลยี ในระหว่าง การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ และ tweaking ก็มี ระบบ ที่สำคัญ และ โอเวอร์คล็อก ข้อมูล การตรวจสอบ ฮาร์ดแวร์ ขั้นสูงและ ความสามารถใน การวินิจฉัย เพื่อตรวจสอบ ผลของ การตั้งค่าการ ใช้ CPU, FPU และ มาตรฐาน ความ สามารถ ในการวัด ประสิทธิภาพของระบบ จริง และ เปรียบเทียบกับ ประเทศ ก่อนหน้านี้ หรือ ระบบอื่นๆ ข้อมูล นอกจาก ซอฟต์แวร์ เสร็จสมบูรณ์ ระบบปฏิบัติการ และ การรักษาความปลอดภัย ทำให้ Everest Ultimate Edition เครื่องมือ การวินิจฉัย ระบบ ครบวงจร ที่นำเสนอ ทั้งหมด 100 หน้า ข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณ

โปรแกรม EVEREST Ultimate Edition 5.50.2209 ตรวจสอบข้อมูลภายในตัวคอมพิวเตอร์ที่ละเอียด

download
EVEREST Ultimate Edition 5.50.2209 เป็นอุตสาหกรรม ชั้นนำ ระบบ วิเคราะห์ และ เปรียบเทียบ โซลูชันสำหรับ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ชอบ ตาม Everest รับรางวัล เทคโนโลยี ในระหว่าง การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ และ tweaking ก็มี ระบบ ที่สำคัญ และ โอเวอร์คล็อก ข้อมูล การตรวจสอบ ฮาร์ดแวร์ ขั้นสูงและ ความสามารถใน การวินิจฉัย เพื่อตรวจสอบ ผลของ การตั้งค่าการ ใช้ FPU , CPU และ หน่วยความจำที่ มี มาตรฐาน ในการวัด ประสิทธิภาพของระบบ จริง เพื่อ เปรียบเทียบ ให้ รัฐ ก่อน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อื่นๆ

โปรแกรม EVEREST 5.50.2109 Beta ได้รับความนิยม ในหมูนักเลงคอมพิวเตอร์

download
EVEREST 5.50.2109 Beta ด้วย ฟีเจอร์การทดสอบที่ง่ายๆ พร้อมระบบการตรวจสอบข้อมูลภายในตัว จึงทำให้เป็นโปรแกรมวัดประสิทธิภาพคอมพ์และเอาไว้ตรวจความถูกต้องของ Hardware ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ ถ้าหากเพื่อนๆ อยากรู้ว่าคอมพ์หรือ NoteBook ที่ซื้อมาสเปคมามันถูกต้อง ตามที่ร้านประกาศไว้หรือไม่ก็ลองเอาไปตรวจสอบดูได้ครับ.

โปรแกรม ตรวจเสป็คเช็คความเร็วคอมพ์ด้วย EVEREST 5.30.2004 Beta

download
EVEREST Ultimate Edition 5.30.2004 Beta โปรแกรม BenchMark ที่ได้รับความนิยม ในหมูนักเลงคอมพิวเตอร์เมืองไทย ด้วย ฟีเจอร์การทดสอบที่ง่ายๆ พร้อมระบบการตรวจสอบข้อมูลภายในตัวคอมพิวเตอร์ที่ละเอียด จึงทำให้เป็นโปรแกรมวัดประสิทธิภาพคอมพ์และเอาไว้ตรวจความถูกต้องของ Hardware ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ ถ้าหากเพื่อนๆ อยากรู้ว่าคอมพ์หรือ NoteBook ที่ซื้อมาสเปคมามันถูกต้อง ตามที่ร้านประกาศไว้หรือไม่ก็ลองเอาไปตรวจสอบดูได้ครับ.

โปรแกรม EVEREST Ultimate Edition 5.30.1996 วัดความเร็วคอมพ์

download
EVEREST Ultimate Edition 5.30.1996 Beta โปรแกรม BenchMark ที่ได้รับความนิยมในหมูนักเลงคอมพิวเตอร์เมืองไทย ด้วย ฟีเจอร์การทดสอบที่ง่ายๆ พร้อมระบบการตรวจสอบข้อมูลภายในตัวคอมพิวเตอร์ที่ละเอียด จึงทำให้เป็นโปรแกรมวัดประสิทธิภาพคอมพ์และเอาไว้ตรวจความถูกต้องของ Hardware ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ ถ้าหากเพื่อนๆ อยากรู้ว่าคอมพ์หรือ NoteBook ที่ซื้อมาสเปคมามันถูกต้อง ตามที่ร้านประกาศไว้หรือไม่ก็ลองเอาไปตรวจสอบดูได้ครับ.

โปรแกรม Everest 4.60 คอมพ์เร็วแค่ไหนเอาไปทดสอบดูสิ

download
Everest 4.60.1562 โปรแกรม BenchMark ที่ได้รับความนิยมในหมูนักเลงคอมพิวเตอร์เมืองไทย ด้วยฟีเจอร์การทดสอบที่ง่ายๆ พร้อมระบบการตรวจสอบข้อมูลภายในตัวคอมพิวเตอร์ที่ละเอียด จึงทำให้เป็นโปรแกรมวัดประสิทธิภาพคอมพ์และเอาไว้ตรวจความถูกต้องของ Hardware ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ ถ้าหากเพื่อนๆ อยากรู้ว่าคอมพ์หรือ NoteBook ที่ซื้อมาสเปคมามันถูกต้องตามที่ร้านประกาศไว้หรือไม่ก็ลองเอาไปตรวจสอบดูได้ครับ.

โปรแกรม ตรวจสเปค เช็คความแรงกับ EVEREST Ultimate 5

download
EVEREST Ultimate Edition 5.00 โปรแกรม BenchMark ที่ได้รับความนิยมในหมูนักเลงคอมพิวเตอร์เมืองไทย ด้วยฟีเจอร์การทดสอบที่ง่ายๆ พร้อมระบบการตรวจสอบข้อมูลภายในตัวคอมพิวเตอร์ที่ละเอียด จึงทำให้เป็นโปรแกรมวัดประสิทธิภาพคอมพ์และเอาไว้ตรวจความถูกต้องของ Hardware ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ ถ้าหากเพื่อนๆ อยากรู้ว่าคอมพ์หรือ NoteBook ที่ซื้อมาสเปคมามันถูกต้องตามที่ร้านประกาศไว้หรือไม่ก็ลองเอาไปตรวจสอบดูได้ครับ.