ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Estimator เวอร์ชั่นฟรี

Estimator โปรแกรมคำนวณประมาณการการก่อสร้าง

เพิ่มเติม
ลองขึ้นชื่อว่ายุคข้าวของแพงแล้ว ไม่ว่าอะไรก็ดูจะมีราคาสูงไปเสียหมด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค แม้แต่อุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างก็ยังไม่เว้น ดังนั้นหากใครคิดจะสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ในช่วงนี้ควรต้องกะงบประมาณให้พอเพียงมิเช่นนั้นอาจจะบานปลายเลยเถิดไปได้ ดังนั้นในวันนี้ผมขอแนะนำโปรแกรมฟรีโปรแกรมหนึ่งที่จะมาช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของคุณๆ ไม่ให้บานปลายเกินงบกันครับ กับโปรแกรมที่ผมกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ โปรแกรม Estimator โปรแกรม Estimator หรือในชื่อไทยว่าโปรแกรมประมาณการ เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยในการประมาณการงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ มช้ในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการคำนวรราคาวัสดุอุปกรณ์ การคำนวณค่าแรงค่าจ้าง ใบเสนอราคา ค่าเสื่อม ฯลฯ ซึ่งเมื่อเราบันทึกรายละเอียดต่างๆ ลงไปในโปรแกรม Estimator นี้โปรแกรมจะทำการคำนวณประมาณการและงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นๆ มาให้เราได้รับทราบว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้เตรียมงบประมาณให้พอเพียงถือเป็นตัวช่วยในการควบคุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบได้ระดับหนึ่งครับ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อขึ้นชื่อว่าการก่อสร้างแล้วยังไงๆ ก็ต้องมีงบบานปลายอยู่ดีดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นเพียงแค่การตัดสินใจเบื้องต้นเพื่อให้เราเตรียมพร้อมดังนั้นนอกจากงบประมาณตัวนี้แล้วจึงควรเตรียมเงินสำรองเผื่องบบานปลายไว้จำนวนหนึ่งด้วยครับผม