ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: FastFolders

โปรแกรม FastFolders 3.5.1 ย่นเวลาในการเข้าถึงโฟล์เดอร์ต่าง ๆได้รวดเร็วขึ้นเพียงคลิกขวาเท่านั้น

เพิ่มเติม
แค่คลิ๊กขวาก็เข้าถึงโฟล์เดอร์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วย FastFolders โปรแกรมขนาดเล็ก ไม่กินทรัพยากรพื้นที่ แต่ประโยชน์คิดว่าดีไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคนขี้เกียจคลิกพลิกไป พลิกมากว่าจะได้โฟล์เดอร์ที่ต้องการ แต่โปรแกรมนี้จะย่นเวลาในการเข้าถึงโฟล์เดอร์ต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้นเพียงคลิกขวาเท่านั้น...