ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Faststone Capture 7.0

Faststone Capture 7.0 โปรแกรมจับภาพเทพๆ

เพิ่มเติม
FastStone Capture เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอที่มีการรวมเครื่องมือในการจัดการรูปภาพมาให้คุณใช้งานอย่างพร้อมสรรพ โปรแกรมสามารถจับภาพหน้าจอได้หลายรูปแบบด้วยกันเช่น จับภาพเป็นหน้าต่าง จับภาพเป็นส่วน ๆ ของวินโดว์ หรือจับภาพหน้าจอทั้งวินโดว์เลยก็ได้ นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงขนาดรูป การปรับแต่งขอบของรูป การใส่ตัวหนังสือ การใส่ลายน้ำและอี่นๆ อีกมากมายเช่นกัน โปรแกรมสามารถจับภาพหน้าจอและส่งไปเปิดในโปรแกรมดูภาพอย่าง ACD ได้โดยอัตโนมัติหรือคุณจะสั่งบันทึกเป็นไฟล์ทันทีเลยก็ได้