ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Fix Registry

Reimage 1.5.1.4 โปรแกรมดูแลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

download
Reimage เป็นโปรแกรมสำหรับซ่อมแซมและกู้ข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมจะทำงานโดยการแสดงถึงคุณภาพและสุขภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างในขณะนั้นและยังแสดงถึงปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมทำงานโดยการตรวจสอบรายการทั้งหมดของเครื่องของคุณไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เม็มโมรี่ และจะทำการตรวจสอบกับฐานข้อมูลกลางของโปรแกรมเอง การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเมื่อมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือไฟล์ระบบที่ผิดปกติโปรแกรมจะทำการแทนที่ไฟล์ที่เสียนั้นได้ด้วยไฟล์ที่ยังไม่เสียจากโปรแกรม นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติลึกลงไปถึงระบบ Registry ของวินโดว์ได้อีกด้วย
[close]