ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Folder Lock 6.3 download

โปรแกรม Folder Lock 6.3 ล็อกและซ่อนโฟลเดอร์ หรือไฟล์ให้ปลอดภัยจากบุคคลอื่น

เพิ่มเติม
Folder Lock 6.3 : เป็นโปรแกรมสำหรับเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจากบุคคลอื่น โดยโปรแกรมสามารถล็อกไฟล์ ล๊อกโฟลเดอร์ หรือ ซ่อนไฟล์ ซ่อนโฟล์เดอร์ไม่ให้คนอื่นสามารถเปิดเข้าไปดูหรือจัดการข้อมูลได้ โดยเการล็อกข้อมูลสามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อตรวจสิทธิในการใช้งานได้ครับ ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้อีกตัวนึงครับ