ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: FotoMorph

FotoMorph โปรแกรมสร้างภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างเนียน

เพิ่มเติม
FotoMorph : โปรแกรมสร้างภาพ เคลื่อนไหวของ 2 ภาพที่เอามาต่อกันให้มีความเนียน ลักการของโปรแกรมก็คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้ภาพ 2 ภาพนำมาใส่แอฟเฟ็ค Morphing ลงไป นั้นเอง