ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Free PDF to JPG

Free PDF to JPG : โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพ

เพิ่มเติม
หากยังพอจำกันได้ เมื่อเดือนที่แล้วผมได้นำเสนอโปรแกรมแปลงไฟล์ไป 2 โปรแกรมได้แก่โปรแกรมที่แปลงไฟล์ตัวอักษรให้เป็นไฟล์ PDF กับโปรแกรมที่แปลงภาพถ่ายให้อยู่ในรูปแบบของ PDF ซึ่งปรากฎว่ามีผู้ที่สนใจดาวน์โหลดไปทดลบองใช้งานกันเป็นจำนวนมากดังนั้นในเดือนนี้จึงขอนำเสนอโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าใช้งานไม่แพ้ 2 โปรแกรมดังกล่าวเลยครับเพราะเจ้าโปรกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์ JPG หรือไฟล์รูปภาพเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับโปรแกรม Free PDF to JPG กันครับ โปรแกรม Free PDF to JPG เป็นโปรแกรมจากค่าย Free PDF Solutions เจ้าเดิมที่คราวนี้ได้จัดทำโปรแกรมที่ช่วยในการแปลงไฟล์ PDF มาเป็นไฟล์รูปภาพเพื่อความสะดวกในการใช้งานเพราะจะมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า PDF และไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะใดๆ แค่มีเพียงโปรแกรมเปิดรูปก็สามารถเปิดใช้งานได้ จากการทดสอบแล้วพบว่าโปรแกรม Free PDF to JPG นี้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากอีกทั้งใช้เวลาในการแปลงไฟล์ไม่นานและไฟล์ที่ได้ออกมานั้นมีคุณภาพสูงทีเดียว ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ที่ชอบแปลงไฟล์อยู่บ่อยๆ ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ติดเครื่องไว้ใช้งานกันครับ