ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: FreeText free

FreeText โปรแกรมจดบันทึกแบบอิสระบนคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
ผมมีคำถามอยากจะถามเพื่อนๆ ชาว downloadhunt ว่าในขณะที่เรากำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่และจำเนตที่จะต้องจดข้อความหรือ copy ข้อความอะไรบางอย่างมาเพื่อใช้งานแต่เราไม่มีกระดาษและปากกา เพื่อนๆจะใช้อะไรในการจดข้อความเหล่านั้นครับ ผมเชื่อแน่นอนเลยว่าอย่างแรกสุดหลายๆ ต้องควานหาโปรแกรม MS Word เป็นอันดับแรก แต่ถ้าบางเครื่องไม่มีล่ะก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าโปรแกรมจดงานเล็กๆที่มีอยู่ทุกเครื่องอย่าง notepad แน่นอนแต่เจ้าตัว notepad เองก็มีข้อจำกัดในตัวเองหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนขนาดและประเภทของตัวอักษร การทำตารางหรือแม้แต่การทำลิงค์เว็บไซต์ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ notepad ทำไม่ได้ แต่ในวันนี้ผมมีโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันกับ notepad แต่มีความสามารถมากกว่ามาฝากกันครับโดยโปรแกรมตัวนี้เค้ามีชื่อว่าโปรแกรม FreeText ครับ โปรแกรม FreeText เป็นโปรแกรมฟรีแวร์แนวจดโน้ต บันทึกข้อความ และจดสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ notepad หากแต่โปรแกรม FreeText ตัวนี้ยังเพิ่มความสามารถตัวเองให้มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม Word Processor ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างตาราง การเลือกขนาดและสีรวมถึงประเภทของตัวหนังสือ การทำ hyperlink การแทรกรูปภาพ การแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการย่อส่วนของโปรแกรม Word Processor ตัวเต็มก็ได้เช่นกันครับ