ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Fund Manager Personal ขึ้น Error

Fund Manager Personal โปรแกรมจัดการ Port การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม
วัยรุ่นกับการเล่นหุ้นในยุคปัจจุบันดูจะเป็น trend ที่คู่กันจนแยกไม่ออกเสียแล้วเพราะสมัยนี้การซื้อขายหุ้นสามารถกระทำกัยผ่านทางออนไลน์ได้ไม่จำเป็นต้องโทรผ่าน broker ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อผ่านทาง agencies เพียงแค่มีบัญชีและอินเตอร์เน็ตก็สามารถซื้อขายได้ในทันทีจึงไม่แปลกใจเลยที่คนๆหนึ่งจะหันมาเล่นหุ้น สำหรับผู้ที่เล่นหุ้นแน่นอนว่าคงจะมีหุ้นอยู่ในมือมากมายหลายตัวด้วยกันเพื่อเก็งกำไรหรือเพื่อรอเวลาขายทิ้ง ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอโปรแกรมที่จะช่วยเราบันทึก วิเคราะห์ หุ้นหรือกองทุนที่เราถือไว้ในมือเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะถือหรือจะขายเพื่อทำกำไรสูงสุดหรือเพื่อขาดทุนน้อยที่สุดกันดีกว่าครับกับโปรแกรม Fund Manager Personal วิธีการใช้งาน Fund Manager Personal นั้น หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยและเรียกใช้งานในครั้งแรกโปรแกรมจะให้เราสร้าง Portfolio การลงทุนของเราก่อนโดยเราต้องใส่รายละเอียดที่จำเป็นลงไปอาทิ ชื่อบริษัทกองทุนที่เราถืออยู่ หมายเลขบัญชีกองทุนหรือหมายเลขผู้ถือหุ่น รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการ จากนั้นจึงให้เราลงรายละเอียดของหุ้นหรือกองทุนแต่ละตัวของบริษัทดังกล่าวที่เราถือครองไว้ พร้อมกับจำนวนและมูลค่า โปรแกรมก็จะนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างเป็น port การลงทุนของเราพร้อมแสดงกราฟความเคลื่อนไหวของหุ้นหรือกองทุนแต่ละตัวให้เราได้ทราบเพื่อทำการวิเคราะห์และตัดสินใจต่อไปครับ