ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Glenlay Gallery 2.3

Glenlay Gallery 2.3 โปรแกรมสร้าง PHOTO album อย่างรวดเร็ว

เพิ่มเติม
Glenlay Gallery เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บโฟโต้อัลบัมที่มีความง่ายในการใช้งานเป็นอย่างมากโดยที่ผู้ใช้ไม่มีความจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน HTML เลย คุณสามารถเลือก layout จากโปรแกรมได้มากกว่า 12 แบบ และโปรแกรมยังสามารถค้นหาไฟล์รูปภาพและแสดงออกมาให้คุณเห็นเลยในรูปแบบ thumbnail ได้อีกด้วย โปรแกรมีรูปแบบให้เลือกดังเช่น thumbnail page , framed gallery, one photo per one page เป็นต้น โปรแกรมสนับสนุนไฟล์แบบ rich text และ สนับสนุนข้อมูลแบบ EXIF นอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับเปลี่ยนสีส่วนต่างๆ ได้ตามใจชอบ และยังมี FTP มาให้ในตัวเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถอัพโหลดขึ้น server ได้ทันทีเลย