ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Hard Disk Manager

โปรแกรม Hard Disk Sentinel 3.50 ตรวจสอบการทำงานฮาร์ดดิสก์

เพิ่มเติม
โปรแกรม Hard Disk Sentinel 3.50 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดดิสก์ ไม่ว่าจะการตรวจสอบขนาดความจุที่แท้จริง ตรวจสอบความร้อนภายในฮาร์ดดิสก์ ตรวจสอบการอ่าน-เขียน ที่วัดออกมาเป็นค่า seek-time ซึ่งบอกได้ว่าฮาร์ดดิสก์ของท่านทำงานเร็ว-ช้าแค่ไหน อีกทั้งยังคอยสอดส่องการทำงานที่ผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้อีกด้วย สำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการทำงานฮาร์ดดิสก์ หรือกำลังมองหาอยู่ ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม Hard Disk Sentinel 3.40 Build 4315 ตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดดิสก์

เพิ่มเติม
โปรแกรม Hard Disk Sentinel Pro 3.40 Build 4315 เป็นโปรแกรมตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดดิสก์ ไม่ว่าจะการตรวจสอบขนาดความจุที่แท้จริง ตรวจ สอบความร้อนภายในฮาร์ดดิสก์ ตรวจสอบการอ่านและเขียน ที่วัดออกมาเป็นค่า seek-time ซึ่งบอกได้ว่าฮาร์ดดิสก์ของท่านทำงานเร็วหรือช้า ตัวเลขน้อยแสดงว่าทำงานเร็ว อีกทั้งยังคอยสอดส่องการทำงานที่ผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้อีกด้วย หากคุณมีโปรแกรมนี้ไว้้ฮาร์ดดิสก์ของคุณจะอยู่ได้อีกนาน