ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: HijackThis 2.0.2 Free Download

โปรแกรม HijackThis 2.0.2 สำหรับสแกนหา Spyware Malware หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ

เพิ่มเติม
HijackThis โปรแกรมฟรีทั่วไปสำหรับสแกนหา Spyware Malware หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ โปรแกรมมีการทำงานที่รวดเร็ว หลังจากโปรแกรมมีการสแกนหาเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะทำการรายงานหรือ Log ไฟล์เพื่อแจ้งปัญหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ให้เราทราบว่าเราควรดำเนินการแก้ไขปัญหาและกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เหล่านี้ออกไปได้อย่างไร..