ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Hot Virtual Keyboard

โปรแกรม Virtual Keyboard 2.5 จำลองคีย์บอร์ดไว้หน้าจอคอมพ์

เพิ่มเติม
Virtual Keyboard 2.5 โปรแกรมจำลองการใช้งานคีย์บอร์ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยมันจะแสดงการกดปุ่มต่างๆ ที่กดลงไปแล้วแสดง เป็นการกระพริบบนรูปภาพคีย์บอร์ดที่แอบซ่อนอยู่มุมด้านขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถามว่ามีประโยชน์อย่างไร?…แน่นอนครับมันดีแน่ๆ สำหรับท่านที่มีหน้าจอคอมพ์แบบสัมผัสหรือจอแบบ touch-screen เช่น คอมพิวเตอร์ Tablet PC, UMPC, Panel PC และ Car PC ส่วนผู้ใช้ทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการฝึกพิมพ์สัมผัสสำหรับ ผู้เริ่มต้น และเป็นการทบทวนการกดแป้นคีย์บอร์ดสำหรับท่าน ที่ต้องทำงานกับความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่ากดถูกต้องแน่นอน อีกทั้งคนที่ต้องพิมพ์เอกสารเยอะๆ สามารถที่จะเอามันไว้คอยตรวจสอบ การกดแป้นคีย์บอร์ดได้ด้วยครับ.