ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: K9 Web Protection Review

K9 Web Protection ปกป้องลูกให้ปลอดภัยจากเว็บต้องห้าม

เพิ่มเติม
อินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเปรียบเสมือนดาบสองคมที่หากใช้งานดีก็มีประโยชน์หากใช้งานไม่ถูกวัตถุประสงค์ก็จะเกิดโทษมหันต์ ยิ่งในยุคที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่คลิกเท่านั้นดังนั้นหากเด็กเล็กหรือลูกหลานใช้อินเตอร์เน็ตในทางไม่ถูกวัตถุประสงค์หรือเข้าเว็บที่ไม่ดีก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเด็กๆให้อยู่ในสายตาเรากันด้วยโปรแกรม K9 Web Protection ครับ โปรแกรม K9 Web Protection ของค่าย Blue Coat Systems เป็นโปรแกรมประเภท Parent Control ที่ช่วยให้ผู้ปกครองควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของลูกหลานหรือผู้เยาว์ให้อยู่ในสายตาของเราตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งเราเองไม่อาจอยู่สอดส่องดูแลได้ตลอดก็ให้ใช้โปแกรม K9 Web Protection ตัวนี้คอยช่วยดูแลแทน การใช้งานโปรแกรม K9 Web Protection เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ตัวโปรแกรมจะให้เราตั้ง username และ password สำหรับ admin เพื่อในการเข้าใช้งานรวมไปถึงถามหา K9 license key ( ซึ่งเราสามารถขอได้ฟรีจากเว็บไซต์ผู้ผลิต) ให้เราใส่ให้ครบถ้วนจากนั้นให้ restart เครื่องและเรียกโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมก็พร้อมใช้งานแล้วครับ โปรแกรม K9 Web Protection นี้สามารถสกรีนหรือ block เว็บประเภทต่างๆได้ถึง 69 ประเภทด้วยกันอีกทั้งยังมีความสามารถในการจับประวัติการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย