ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Memonix

Memonix โปรแกรมช่วยฝึกความจำสำหรับเด็ก

เพิ่มเติม
Memonix (โปรแกรมช่วยฝึกความจำสำหรับเด็ก) : เป็นโปรแรกมที่รวบรวมหลายหลายเกมส์ทีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสงเสริมพัฒนาความจำสำหรับคุณหนูๆนะครับ โดยเฉพาะน้องอายุระหว่าง 3 - 9 ขวบ สร้างไหวพริบ ทักษะการจำ การใช้ความคิด ทำให้น้องมีพื้นฐานที่ดี อย่างนี้รับรองอนาคตรุ่งแน่ๆ