ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Microsoft Fix it Center 1.0.0.001

Microsoft Fix it Center 1.0.0.001 โปรแกรมแก้ไขปัญหาวินโดว์

เพิ่มเติม
Microsoft Fix it Center เป็นโปรแกรมจาก microsoft เองเลยซึ่ง microsoft ได้ออกโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของวินโดว์ให้คุณได้อย่างอัตโนมัติโดยการตรวจสอบไฟล์อัพเดทต่างและไฟล์เสียต่างๆ ในเครื่องของคุณ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบให้คุณในหลายๆ ขั้นตอนและซ่อมแซมปัญหาเหล่านั้นโดยเครื่องมือที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ การซ่อมแซมเหล่านั้นขึ้นอยู่กับวินโดว์ที่คุณใช้งานอยู่ด้วย โปรแกรมยังมีขึ้นตอนที่ใช้งานได้อย่างง่ายมากโดยมีขั้นตอนการทำงานแบบ step by step แบบวิซาร์ดเลยทีเดียว โปรแกรมสามารถทำการซ่อมไฟล์และโฟลเดอร์รวมถึงอินเตอร์เน็ตเอ็กพลอเลอร์อีกทั้งปัญหาไฟล์วอลให้คุณได้ด้วยและยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อีกมากมาย