ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Musicmatch Jukebox

โปรแกรม เปลี่ยนโปรแกรมฟังเพลงทั่วไปให้เสียงสมจริง!!

download
DFX Audio Enhancer 9.012 โปรแกรมเสริมสำหรับโปรแกรมฟังเพลงแทบทุกตัวในโลกนี้ (Plugin) เพื่อช่วยในการเพิ่มพลังเสียงและอรรถรสของเสียงเพลงให้ดีขึ้นไม่ว่าจะช่วยในการปรับความกว้างขวางของเสียง ปรับแต่งเสียงที่ลีบแบนให้สมจริงกว่าเดิม (กรณีฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ต) หรือทำให้เสียงแบบ mono สมจริงเป็นแบบ stereo แบบนี้เป็นต้น