ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Nanosoft Payroll

Nanosoft Payroll โปรแกรมบริหารงานบุคคล

เพิ่มเติม
Nanosoft Payroll (โปรแกรม บริหารงานบุคคล) : โปรแกรมบริหารงานบุคคล Nanosoft Payroll เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับระบบบริหาร งานบุคคลซึ่งโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบประวัติพนักงาน ,การจ่ายเงินเดือน, OT,การเบิกล่วงหน้า , ระบบการคำณวนภาษีบุคคลธรรมดา การนำส่งเงินประกันสังคม ระบบ Time Attendant รวมไปถึง ระบบการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆอาทิเช่น รายงานประวัติ ส่วนตัว , การศึกษา , การฝึกอบรม/ดูงาน , ประวัติทางสุขภาพ , ผลงานดีเด่น และ การกระทำความผิด นอกจากนี้ยังมีรายงานการจ่ายเงินเดือน ซึ่งรองรับการจ่ายเป็นงวดและพิมพ์สลิปเงินเดือน ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบการ มาทำงานการลาในแบบต่างๆ และ หักเงินลา/ขาด/สาย ได้อีกด้วย อีกทั้งรองรับการเชื่อมกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องรูดบัตรแม่เหล็ก และ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด โดย ปรับโปรแกรมเป็น .NET และ Ribbon Interface ... ระบบการตั้งรหัสพื้นฐาน