ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Norton Anti

โปรแกรม Norton 360 2010 4.0 ป้องกันและกำจัดไวรัสครบวงจร

download
Norton 360 2010 4.0 ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีเพราะติดตั้งเพียงโปรแกรมเดียวแต่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่กินทรัพยากรณ์เครื่องมากเหมือนการลงหลายโปรแรกมแต่ทำหน้าที่แตกต่างกัน อีกทั้ง Norton เองก็เป็นซอฟแวร์ที่ได้รับการยอมรับในองกรณ์ธุรกิจขนาดใหญ่ๆ ในด้านความปลอดภัยมีเสถียรภาพอีกด้วย ป้องกันไวรัสและป้องกันคอมพิวเตอร์ (all-in-one protection) จากภัยออนไลน์ต่างๆ เช่น viruses, worms, hackers และ botnets