ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Paradize

Paradize Books โปรแกรมบริการจัดการงานร้านเช่าหนังสือ

เพิ่มเติม
Paradize Books (โปรแกรม บริการจัดการงาน ร้านเช่าหนังสือ) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทำการ บริหารงานจัดการ ระบบงานของ ร้านเช่าหนังสือ โดยมีความสามารถที่ค่อนข้างจะครอบคลุมและละเอียด เหมาะสำหรับธุรกิจร้านเช่าหนังสือทุกประเภท รองรับระบบสมาชิก เก็บประวัติ บันทึกการ เช่า หรือ คืน หนังสือ รองรับระบบบาร์โค้ด รวมไปถึงการพร้อมสรุปออกมาในรูปแบบของรายงาน

Paradize Minimart Paradize POS โปรแกรมบริหารระบบงานร้านมินิมาร์ท

เพิ่มเติม
Paradize Minimart, Paradize POS (โปรแกรม บริหารระบบงาน ร้าน มินิมาร์ท) : โปรแกรมบริหารงานร้านมินิมาร์ท เกี่ยวกับการจัดเก็บสต๊อกสินค้า หรือสินค้าคงคลัง เหมาะสำหรับธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางครับ ซึ่งพัฒนาโดยคนไทย ดังนั้นจึงจะเข้าใจลักษณะ และพฤติกรรมการซื้อของคนไทยได้เป็นอย่างดี และนอกจากจะสนับสนุนการเก็บบันทึกข้อมูลสินค้าแล้ว ยังรวมไปถึงการปิดการขาย การพิมพ์สลิปใบเสร็จ และการบริการจัดการพนักงานอีกด้วย