ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Paradize Books

Paradize Books โปรแกรมบริการจัดการงานร้านเช่าหนังสือ

download
Paradize Books (โปรแกรม บริการจัดการงาน ร้านเช่าหนังสือ) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทำการ บริหารงานจัดการ ระบบงานของ ร้านเช่าหนังสือ โดยมีความสามารถที่ค่อนข้างจะครอบคลุมและละเอียด เหมาะสำหรับธุรกิจร้านเช่าหนังสือทุกประเภท รองรับระบบสมาชิก เก็บประวัติ บันทึกการ เช่า หรือ คืน หนังสือ รองรับระบบบาร์โค้ด รวมไปถึงการพร้อมสรุปออกมาในรูปแบบของรายงาน