ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: PowerPoint เป็น Flash

โปรแกรม PPT To SWF Scout 3.2 สำหรับแปลงไฟล์ PowerPoint

เพิ่มเติม
PPT To SWF Scout เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ PowerPoint ที่เป็นงานพรีเซ้นเทเชั่น ประเภท PPT, PPTX เป็นไฟล์ Flash แอนนิเมชั่นพร้อมด้วยเมนูควบคุมการทำงาน Movie สั่งเล่นหยุดได้ตามใจชอบ