ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Prima myDENTAL

โปรแกรม Prima myDENTAL บริหารศูนย์ ทันตกรรม

เพิ่มเติม
Prima myDENTAL (โปรแกรม บริหารศูนย์ ทันตกรรม) : โปรแกรม บริหารศูนย์ทันตกรรม สำหรับธุกิจศูนย์ทันตกรรม คลีนิคหมอฟัน จัดฟัน รักษาฟัน ฯลฯ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น ช่วยงานได้ ตั้งแต่ทำทะเบียนประวัติลูกค้า การเข้ารับการตรวจรักษา การวินิจฉัย ผลแล๊บ การคิดค่ารักษา ค่ายา – เวชภัณฑ์ การนัดเข้าตรวจครั้งต่อไป พร้อมระบบ Stock ยา - เวชภัณฑ์ ที่สมบูรณ์ มีระบบค้นหาและรายงาน ต่างๆ ใช้ได้ทั้ง Stand Alone และระบบ LAN สนับสนุนเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ทำงานบน Windows 98/ ME/ XP/ Vista