ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ProPoster 3.01.12 เวอร์ชั่นใหม่

ProPoster 3.01.12 โปรแกรมสำหรับสั่งปริ้นทำโปสเตอร์ขนาดใหญ่

เพิ่มเติม
ProPoster เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างโปสเตอร์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ สามารถสร้างงานโปสเตอร์ได้หลากหลายขนาดสั่งพิมพ์ได้ใหญ่เท่าที่ต้องการเช่า A0, A1, A2 อีกทั้งผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดได้เองตามต้องการอีกด้วย ด้วย ProPosters ช่วยให้คุณสามารถสั่งพิมพ์ไฟล์กราฟิกมาตรฐาน, ข้อความและภาพจาก Word และ Excel, เขียนแบบ CAD, หรือแม้กระทั่งหน้าเว็บไซด์ โปรแกรมสามารถแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ ให้คุณโดยอัตโนมัติ และยังมีการสร้างจุดตัดเอาไว้สำหรับให้คุณใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรตัดกระดาษที่พิมพ์ออกมาแล้วเพื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันและแปะด้วยกาวได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากมายแต่อย่างใด