ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Qustodio คือ

Qustodio : โปรแกรมสายลับจับ (ตาดู) ลูกน้อย

เพิ่มเติม
ลูกน้อยแชทกับใคร??? ลูกน้อยเข้าเล่นเว็บไห???นแล้วเหมาะสมหรือไม่??? ต่อไปนี้ผู้ปกครองไม่ต้องคอยนั่งสอดส่องดูแลกันตลอด 24 ชั่วโมงกันอีกต่อไปแล้วครับเพราะวันนี้เรามีโปรแกรมดีๆโปรแกรมหนึ่งมาช่วยสอดส่องดูแลลูกสุดที่รักแทนคุณโดยเจ้าโปรแกรมที่ว่านี้คือโปรแกรม “Qustodio” นั่นเองครับ โปรแกรม Qustodio เป็นโปรแกรมประเภท Parent Control ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ปกครองในการสอดส่อง สำรวจ ตรวจตราพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของลูกน้อยหรือเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณโดยเจ้าโปรแกรม Qustodio นี้ช่วยให้คุณจัดการการเล่นอินเตอร์เน็ตของลูกได้ตามที่ต้องการ สามารถตั้งเวลาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถบล็อคเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้ลูกหลานเข้าชมหรือแม้แต่กระทั่งขึ้นข้อความแจ้งเตือนในกรณีที่เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากคุณสมบัติหลักๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเจ้าโปรแกรม Qustodio นี้ยังมีความสามารถในการคัดกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมโดยจัดแบ่งเป็นประเภท หมวดหมู่ให้เราได้คัดเลือกว่าจะจัดการกับเว็บไซต์เหล่านั้นอย่างไรรวมไปถึงตัวโปรแกรมยังสามารถทำรายงานสรุปออกมาให้ได้รับทราบอีกด้วยว่าลูกน้อยของเรานั้นใช้เวลาในโลกออนไลน์กี่ชั่วโมง ใช้เวลาหมดไปกับการแชทเท่าใด ใช้เวลาไปกับ Social Network มากน้อยเพียงใดหรือแม้แต่กระทั่งใช้เวลาในการท่องเว็บไซต์กี่ชั่วโมงเพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อจัดระเบียบการใช้งานให้เหมาะสมกับลูกของเราต่อไป