ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Reading

ReadingRuler โปรแกรมไกด์บอกตำแหน่งเวลาอ่านหนังสือ

download
ReadingRuler (โปรแกรม ไกด์บอกตำแหน่ง เวลาอ่านหนังสือ) : โปรแกรมที่เป็นตัวช่วยให้เราสามารถอ่านหนังสือ แล้วมีไกด์ไลน์เวลาเราอ่านหนังสือได้ ซึ่งเวลาเราอ่านหนังสือนั้น เรามักจะกะตัวอักษร หรือ ใช้สายตาหรือ นิ้วมือเป็นตัวในการเป็นไกด์ไลน์ แต่โปรแกรม ReadingRuler จะมีเครื่องมือในรูปแบบ ไม้บรรทัด เพื่อบอกตำแหน่ง และ เป็นไกด์ไลน์ เวลาเราอ่านหนังสือได้

bcTester Barcode Reading and Testing โปรแกรมสำหรับอ่านบาร์โค้ด

download
bcTester Barcode Reading and Testing : เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านบาร์โค้ดครับ (ทั้งแบบเส้นตรงและแบบ 2 มิติ) บนภาพดิจิตอลที่ได้มาจากการสแกนหรือการถ่ายภาพ ไฟล์นำเข้าหลากหลายรูปแบบสามารถรองรับได้ครับ อย่างเช่น BMP, GIF, PNG, TIFF, JPG สามารถรับรู้บาร์โค้ดแบบทั่วไปได้ครับ อย่างเช่น Code 39, Code 93, Codabar, Code128, Ean และ UPC, Patchcode , Datamatrix และ PDF 417 สามารถทดสอบว่าบาร์โค้ดของคุณสามารถใช้ได้หรือไม่รวมทั้งยังสามารถเช็คเนื้อหาของมันได้ด้วย