ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Redial

DUN Manager โปรแกรม Connect หรือติดต่อ Internet ได้ง่ายขึ้น

เพิ่มเติม
DUN Manager : โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถ Connect หรือติดต่อ Internet ได้ง่ายขึ้น มากเลยทีเดียวครับ ไม่ว่าจะเป็นการ Redial ซึ่งจะไม่ทำให้ท่านต้องเสียเวลามานั่งกด Connect เวลาที่ท่านต่อกับ ISP แล้วสายไม่ว่างครับ