ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: RoboSizer 1.0.8.3 เวอร์ชั่นใหม่

RoboSizer 1.0.8.3 โปรแกรมย่อรูปให้คุณอัตโนมัติ

เพิ่มเติม
RoboSizer เป็นโปรแกรมสำหรับย่อขนาดรูปภาพให้คุณได้อย่างอัตโนมัติเลยทีเดียว โปรแกรมจะทำงานโดยเมื่อเวลาที่คุณมีการแนบไฟล์เพื่อส่งอีเมล์ หรือเวลาที่คุณจะอัพโหลดรูปภาพขึ้นเว็บโปรดของคุณ หรือแม้กระทั่งการส่งรูปภาพผ่านโปรแกรม instant messaging ก็ตามแต่โปรแกรมจะรู้ได้ทันทีและโปรแกรมจะทำการย่อขนาดภาพเหล่านั้นให้คุณเพื่อให้เหมาะกับการสั่งอีเมล์เลยครับ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการย่อขนาดรูปภาพเองอีกต่อไปโดยโปรแกรมยังมีขนาดภาพปกติมาให้คุณได้เปรียบเทียบอีกด้วย โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถอัพโหลดภาพได้เร็วขึ้นเป็น 10 เท่าและยังช่วยประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสของคุณได้มากกว่า 90% เลยทีเดียว