ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: SQLBackupAndFTP 6.1.2 เวอร์ชั่นใหม่

SQLBackupAndFTP 6.1.2 โปรแกรมสำรองข้อมูล SQL

เพิ่มเติม
SQLBackupAndFTP เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการจัดการเรื่องการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลแบบ SQL และบันทึกเก็บไฟล์ SQL ที่สำรองนั้นเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ระบุ หรือจะเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์หรือFTP server ก็ได้เช่นกัน โปรแกรมอนุญาติให้คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลได้ทั้งแบบอัตโนมัติตามวันเวลาที่กำหนดและแบบเมนวลได้เช่นกัน โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้ติดตั้งในเครื่อง ๆเครื่องเดียวกับที่ SQL server ทำงานอยู่ นอกจากนั้นคุณยังกำหนดให้มันส่งอีเมล์แจ้งเตือนได้ทั้งก่อนและหลังการทำการสำรองข้อมูลจากโปรแกรมนี้เป็นต้น