ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Sales Tax Calculator รีวิว

Sales Tax Calculator : โปรแแกรมเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณภาษี

เพิ่มเติม
ภาษีกับการขายสินค้าดูจะเป็นของที่คู่กันในทุกยุคสมัย สำหรับผู้ที่มีรายได้จากการขายสินค้าแล้วหากไม่มีการจัดการภาษีที่ดี ถูกต้องและแม่นยำก็เป็นเหตุที่จะให้โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากรได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันเรามาคำนวณภาษีขายให้แม่นยำกันดีกว่าด้วยโปรแกรม Sales Tax Calculator ครับ โปรแกรม Sales Tax Calculator เป็นโปรแกรม freeware ขนาด 284.29 KB ที่พัฒนาโดย SJW Computer Resources เพื่อช่วยในการคิดคำนวณภาษีขายให้ถูกต้องแม่นยำเพื่อการนำไปใช้งานในด้านการตลาดหรือการบัญชี โดยตัวโปรแกรม Sales Tax Calculator นี้เราสามารถกำหนดค่าภาษีหรือ VAT ได้ว่าต้องการให้ VAT กี่เปอร์เซ็นต์และเมื่อเราใส่ตัวเลขลงไปโปรแกรมจะคำนวณภาษีให้โดยอัตโนมัติ จุดเด่นประการหนึ่งของโปรแกรม Sales Tax Calculator นี้ก็คือ เราสามารถทำเป็นภาษีเพิ่มได้ โดยใช้ปุ่มที่เป็นรูปแว่นขยายที่มีเครื่องหมายบวก และสามารถทำเป็นภาษีลบได้ด้วยปุ่มแว่นขยายที่มีเครื่องหมายลบ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่โปรแกรมเครื่องคิดเลขอื่นๆไม่มีครับ ทำให้ช่วยในเรื่องความสะดวกสบายทในการคิดภาษีขายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเจ้าโปรแกรม Sales Tax Calculator จะช่วยในการคำนวณภาษีแล้วก็ตามแต่การนำเอาสิ่งคำนวณได้มาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะบางทีคอมพิวเตอร์เองก็อาจมีอาการรวนได้บ้างเช่นกันครับ