ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Secure Clean PC

Secure Clean PC โปรแกรมลบร่องรอยการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หลังใช้งาน

เพิ่มเติม
Secure Clean PC (โปรแกรม ลบร่องรอยการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังใช้งาน) : เป็นโปรแกรมลบร่องรอยการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่อาจจะมีความลับอยู่ในนั้นด้วยครับ เมื่อคุณทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เล่น Internet จ่ายบิลแบบ Online, Login พร้อมกับรหัสผ่าน (Password) เครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณจะบันทึกร่องรอย ของข้อมูลสิ่งที่คุณทำทั้งหมด ตัวอย่างเช่นประวัติของเวบไซต์ที่คุณเข้าชม, ภาพทั้งหมดที่คุณ Download , หน้าและข้อความทั้งหมดที่คุณเห็น จะถูกบันทึกโดยระบบ ดังนั้นเมื่อคุณต้องการที่จะ Login คราวหน้าคุณจึงไม่ต้องพิมพ์ User Namer และ Password อีก ข้อมูลที่คุณคิดว่าเป็นความลับก็จะถูกเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโดยที่ไม่มีการปกป้องใดๆ เลย และอาจจะมีคนที่กู้มันกลับขึ้นมาด้วยความรู้คอมพิวเตอร์เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง ทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้ทำเพื่อความง่ายต่อการใช้งานแต่ปัญหาก็คือสามารถยอมรับความปลอดภัยที่ได้รับได้มั้ย ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้