ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Serial Key Generator 3.1เวอร์ชั่นใหม่

Serial Key Generator 3.1 โปรแกรมสร้าง Serial Key สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม

เพิ่มเติม
Serial Key Generator เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ปกป้องโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาด้วย Serial Key นั่นเอง ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ในการสร้าง Serial Key ให้คุณเก็บไว้ใช้งานในการลงทะเบียนโปรแกรมที่คุณเขียนขึ้นมา คุณสามารถที่จะใช้งาน Serial Key ที่คุณได้สร้างขึ้นมาได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบอ็อฟไลน์ และคุณยังสามารถที่จะ export ออกมาเก็บไว้ในรูปแบบที่เป็นตัวหนังสือที่อ่านออกหรือในแบบที่มีการเข้ารหัสแล้วก็ยังได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ MySQl ได้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนโปรแกรมของคุณแบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอน์เน็ต