ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Shutdown Monster

โปรแกรม Shutdown Monster 4.0.5.2 แจกฟรี หากต้องการตั้งเวลาปิดเครื่อง Shutdown, Log off ตั้งเวลาปิดโปรแกรมต่าง ๆ

เพิ่มเติม
โปรแกรมแจกฟรี หากต้องการตั้งเวลาปิดเครื่อง Shutdown, Log off ตั้งเวลาปิดโปรแกรมต่าง ๆ ต้องลองโปรแกรมนี้เลยครับ รวมไปถึงสามารถตั้งค่าการทำงานของ CPU หาก CPU ทำงานหนักเกินที่เรากำหนดไว้เราก็สามารถตั้งปิดโปรแกรมหรือ Application ต่าง ๆ ที่มีส่วนทำให้เครื่องทำงานหนัก.. แต่หลักๆ แล้วโปรแกรมง่าย ๆ คือ ตั้งเวลาปิดเครื่องนั่นเอง ลองกันดูนะครับ...