ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: SiSoftware

โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2011 17.36 ใช้ตรวจสอบความเร็วคอมพ์

download
โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2011 17.36 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวัดประสิทธิคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านประกอบคอมพ์ทั่วไป เนื่องด้วยโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้พอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย เข้าใจทันที และมีตัวเลือกเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่า CPU หรือ RAM ของเรามีประสิทธิแค่ไหน สำหรับใครที่อยากรู้ว่าคอมพ์ของตัวเองมีประสิทธิแค่ไหน ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2011 17.20 ตรวจสอบความเร็วคอมพ์

download
โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2011 17.20 เป็นโปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านประกอบคอมพ์ทั่วไป เนื่องด้วยโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้พอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย เข้าใจทันที และมีตัวเลือกเปรียบเทียบเพื่อให้เราได้รู้ว่า CPU หรือ RAM ของเรานั้นมีคุณภาพมากแค่ไหน ใครที่กำลังมองหาโปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่เป็นฟรีแวร์ ก็โหลดไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม SiSoftware Sandra SP3 17.15.2011.1 สำหรับวัดความเร็วของคอมพ์

download
โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2011 SP3 17.15.2011.1 เป็นโปรแกรมวัดประสิทธิในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านรับประกอบคอมพิวเตอร์ทั่วไป เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้อย่างดีพอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย เข้าใจทันที และมีตัวเลือกเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่า CPU หรือ RAM ของคุณมีคุณภาพอยู่ในระดับไหน

โปรแกรม SiSoftware Sandra 2010.16.36 วัดประสิทธิคอมพิวเตอร์

download
SiSoftware Sandra 2010.16.36 นิยมใช้กันในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านประกอบคอมพ์ทั่วไป เนื่องด้วยโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้พอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย เข้าใจทันที และมีตัวเลือกเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่า CPU หรือ RAM ของเรานั้นมีคุณภาพแค่ไหน

โปรแกรม SiSoftware Sandra 2010c.16.26 ตรวจเสปคเช็คความแรงคอมพิวเตอร์

download
SiSoftware Sandra Lite 2010c.16.26 โปรแกรมวัดประสิทธิคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านประกอบคอมพ์ทั่วไป เนื่อง ด้วยโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ (ในรุ่น Lite) ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้พอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย เข้าใจทันที และมีตัวเลือกเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่า CPU หรือ RAM ของเรานั้นมีคุณภาพแค่ไหนอีกด้วย

โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2010a.16.11 โปรแกรมวัดประสิทธิคอมพิวเตอร์

download
SiSoftware Sandra Lite 2010a.16.11 โปรแกรมวัดประสิทธิคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านประกอบคอมพ์ทั่วไป เนื่อง ด้วยโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ (ในรุ่น Lite) ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้พอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย เข้าใจทันที และมีตัวเลือกเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่า CPU หรือ RAM ของเรานั้นมีคุณภาพแค่ไหนอีกด้วย

โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2010.1.16.10 โปรแกรมวัดประสิทธิคอมพิวเตอร์

download
SiSoftware Sandra Lite 2010.1.16.10 โปรแกรมวัดประสิทธิคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านประกอบคอมพ์ทั่วไป เนื่องด้วยโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ (ในรุ่น Lite) ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้พอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย เข้าใจทันที และมีตัวเลือกเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่า CPU หรือ RAM ของเรานั้นมีคุณภาพแค่ไหนอีกด้วย

โปรแกรม วัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ด้วย SiSoftware Sandra

download
SiSoftware Sandra 2009.1.15.65 SP1b โปรแกรมวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อโปรแกรม Benchmark ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถวัดประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายเช่น ซีพียู แรม ชิปเซ็ต อีกทั้งยังสามารถบอกรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ได้ด้วยว่าใช้ชิปอะไร ซีพียูอะไร มีความเร็วเท่าใดอีกด้วยครับ.
[close]