ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: SmartSniff 1.81

SmartSniff 1.81 โปรแกรมดักจับแพ็คเก็ต TCP/IP

เพิ่มเติม
SmartSniff เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการดักจับแพ็คเก็ตแบบ TCP/IP ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้ในการตรวจสอบและวิเคราห์ระบบเครือข่ายของุคณ โปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 หน้าจอซึ่งหน้าจอแรกจะบอกเกี่ยวกับแพ็คเก็ตต่างๆ ในเครื่องที่ตรวจจับได้ และอีกหน้าจอจะคอยบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของแพ็คเก็ตนั้น ๆ เป็น ASCII หรือ HEX code นอกจากนั้นคุณยังสามารถที่สร้ายรายงานออกมาเป็นไฟล์ HTML ได้ด้วย คุณสามารถกำหนดหรือฟิลเตอร์แพ็คที่ที่ต้องการได้ โปรแกรมสามารถทำงานได้บน Windows 2000/XP หรือสูงกว่า และยังสามารถทำงานร่วมกับ WinPcap ได้เป็นอย่างดีด้วย