ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Sofa Statistics คือ

Sofa Statistics : โปรแกรมจัดการทุกเรื่องราวข้อมูล

เพิ่มเติม
สวัสดีเพื่อนๆ ชาว Downloadhunt ทุกท่านครับ ในยุคปัจจุบันเรื่องข้อมูลต่างๆ น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกแวดวงการไม่ว่าจะเป็นวงการเรียน การศึกษา วงการธุรกิจหรือแม้แต่วงการสื่อสารเพราะในสมัยนี้ใครที่รู้ในเรื่องข้อมูลยิ่งมากก็ยิ่งมีโอกาสเหนือกว่าคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ดีข้อมูลที่มีหากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบหรือทำสถิติเพื่อประเมินสถานการณ์และความเป็นไปได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ปัญหาที่พบสวนใหญ่ก็คือข้อมูลทีได้มานั้นบางครั้งเป็นข้อมูลดิบ เป็นข้อมูลจากการรวบรวมทำวิจัยเบื้องต้น อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีการจัดการใดๆ เราจึงต้องนำมาแบ่ง แยกประเภท หมวดหมู่และทำการวิเคราะห์ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญการ ดังนั้นในวันนี้จึงขอนำเสนอโปรแกรมที่ช่วยทำให้การจัดการข้อมูลของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Sofa Statistics ครับ โปรแกรม Sofa Statistics เป็นโปรแกรมที่พัฒนาในโครงการของ sourgeforce ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดการเรื่องข้อมูลและฐานข้อมูลของเราให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์หรือจัดทำรายงานข้อมูลโดยตัวโปรแกรมมีความยืดหยุ่นมากสามารถให้เราปรับแต่งได้ตามใจชอบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและการใช้งานของเราอีกทั้งยังสามารถสร้างกราฟรูปแบบต่างๆ จากข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้ออกมาเป็นรายงานที่สมบูรณ์แบบได้อีกด้วย