ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Sothink SWF Decompiler

โปรแกรม Sothink SWF Decompiler 4.5 สามารถโหลดไฟล์ Flash จากเว็บไซต์ต่าง ๆ

เพิ่มเติม
หลายครั้งที่เห็นไฟล์ Flash บนเว็บไซต์สวย ๆ อยากดูดมาเก็บไว้ ต้องโปรแกรมนี้เลย สามารถโหลดไฟล์ Flash จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามที่คุณต้องการ มาไว้ที่เครื่องคุณ จากนั้นโปรแกรมนี้จะำทำหน้าที่แปลงไฟล์ SWF ที่โหลดมา เป็นไฟล์ต้นฉบับ FLA ทีนี้หละคุณก็ได้ไฟล์ทั้งต้นฉบับและไฟล์สำหรับติดเว็บไซต์ไว้มาแกะโค้ดกันเล่น สามารถแกะออกมาได้หมด เช่น รูปภาพ ไฟล์ movie , Action Script ต่าง ๆ , ไฟล์เสียง และอื่น ๆ ต้องลองกันครับ