ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Speed Connect Internet Accelerator

โปรแกรมวัดความเร็ว Internet ที่ทำให้เน็ตเร็วขึ้น!!

download
ใครจะเชื่อล่ะครับว่าโปรแกรมทดสอบความเร็วอย่าง Speed Connect Connection Tester 7.5 จะช่วยให้การเล่น internet เร็วขึ้นมาได้ ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าวจะเข้ามาปรับแต่งค่าคอนฟิกในการรับ-ส่ง ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Windows ให้ทำงานได้เหมาะสมกับความเร็วในการเชื่อมต่อที่ตัวโปรแกรมได้เทสมานั่นเองครับ
[close]