ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Start Menu Tweak

Start Menu Tweak โปรแกรมที่จะช่วยคุณในการจัด Strat Menu และ Favorites

เพิ่มเติม
Start Menu Tweak : เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณในการจัด Strat Menu และ Favorites และทำให้งานของคุณง่ายขึ้น มันจะเรียงซอฟท์แวร์ของคุณเป็นกลุ่ม โปรแกรมนี้เค้ามีฐานข้อมูลโปรแกรมของมันเอง และสามารถเรียงโปรแกรมนับร้อยเป็นกลุ่ม ด้วยแบบแผนของโปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้เมนูที่สร้างใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเปลี่ยนไอคอนของโฟลเดอร์ได้ด้วยครับ ซอฟท์แวร์นี้สามารถแสดงรายการโปรแกรมทั้งหมดที่ Install ใน Start Menu และ Favorite ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและให้คุณสามารถเรียงมันด้วยคุณเองหรือว่าจะให้มันเรียงโปรแกรมนี้เหล่านี้เป็นกลุ่มโดยอัตโนมัติก็ได้ครับ โปรแกรมนี้มีกลุ่มแบบมาตรฐานที่ตั้งมาให้แล้วบางส่วน และนอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มกลุ่มของคุณเองก็ได้