ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Tele Medicine Consulting

Tele Medicine Consulting and UImeeting Multi Points Video Audio Conference โปรแกรมระบบให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทางไกลและระบบประชุมออนไลน์

เพิ่มเติม
โปรแกรม ระบบให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ทางไกล และระบบประชุมออนไลน์ (Tele Medicine Consulting and UImeeting Multi Points Video/Audio Conference) : เป็นระบบให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทางไกล (Tele Medicine Consulting) และระบบประชุมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (UImeeting Multi Points Video/Audio Conference ) ซึ่งอยู่ในซอฟต์แวร์ชุดเดียวกัน โดยใช้งานผ่านทางกล้องเว็บแคม (Web Camera) กล้องวิดีโอดิจิตอล (Digital Video Camera) และกล้องวิดีโอทั่วๆไป เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการให้บริการรักษาพยาบาลทางไกลแก่ประชาชนทั่วไป