ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Thai Baht Currency Exchange

Thai Baht Currency Exchange Calculator โปรแกรมคำนวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เพิ่มเติม
โปรแกรม คำนวน อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ (Thai Baht Currency Exchange Calculator) : โปรแกรมสำหรับคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นเงินบาท โดยใช้ฐานข้อมูลจากธนาคารกรุงเทพ โดยจะแสดงผล 2 ค่า คือ ค่าซื้อ กับ ค่าขาย ค่าซื้อสำหรับการแลกเงินต่างประเทศเป็นเงินไทย ส่วนค่าขายสำหรับนำเงินไทยไปแลกต่างประเทศ โดยสำหรับโปรแกรมนี้ จะสามารถใช้ได้ทั้ง Excel 2007, 2010 เวอร์ชั่นเต็มครับ และ เนื่องจากทำงานโดยอาศัยมาโคร (Macro)