ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Thaithon

Thaithon - Thai Programming Language โปรแกรมเขียนด้วยภาษาไทย

download
Thaithon - Thai Programming Language (ไทยธอน เขียนโปรแกรม ด้วยภาษาไทย) : ไทยธอน (Thaithon) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบไว้สำหรับการเขียนโปรแกรม หรือ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย "ภาษาไทย" โดยรูปแบบของภาษา ถูกออกแบบมาให้อ่านได้เข้าใจง่าย เหมือนภาษามนุษย์ และง่ายต่อการเรียนรู้ โดยที่ ไทยธอน จัดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยภาษาแรก ที่ครอบคุมทุกส่วนของการเขียนโปรแกรม อาทิเช่น การกำหนดตัวแปล, ฟังก์ชั่น, คลาส, ระะบบที่เป็น OOP (Object-Oriented Programming), การแสดงผล, การเรียกใช้ ฟอร์ม ฯลฯ
[close]