ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: The Bat! Home Edition 5.0.16

The Bat! Home Edition 5.0.16 โปรแกรมอีเมล์ไคลเอ็นลูกเล่นเพียบ

เพิ่มเติม
The Bat! Home Edition เป็นโปรแกรมอีเมล์ไคลเอ็นที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและคุณสมบัติการใช้งานที่เพรียบพร้อม โปรแกรมสนับสนุนการทำงานที่หลากหลายเช่นการใช้งานหลาย IMAP และ POP ในเวลาเดียวกัน สนับสนุนการใช้งานหลายผู้ใช้พร้อมกันในเมล์บ๊อกเดียวกัน ค้นหาอีเมล์ได้อย่างง่ายดาย หน้าตาโปรแกรมใช้งานได้ง่าย สนับสนุนการทำงานแบบ PGP มีระบบกลั่นกรองอีเมล์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบแจ้งเตือนอีเมล์เข้า มีระบบตรวจสอบคำผิดในขณะที่พิมพ์ มีเท็มเพลทของอีเมล์แบบต่างๆ ให้คุณเลือกใช้งาน โปรแกรมยังสามารถให้คุณสามารถอ่านอีเมล์ได้โดยที่คุณไม่ต้องดาวโหลดลงมาจาก server เมล์จริงๆเลย และยังมีความสะดวกในการที่คุณสามารถย้ายอีเมล์จากอีเมล์ไคลเอ็นหนี่งไปใช้กับอีเมล์ไคลเอ็นอื่นๆได้ด้วย