ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: TuneUp Utilities 2010 9.0.3100.22

โปรแกรม TuneUp Utilities 2010 9.0.4500.27 ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น

เพิ่มเติม
TuneUp Utilities 2010 9.0.4500.27 ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับแต่งคอมพิวเตอร์ อัพเดทล่าสุดกันอีกแล้วครับ สำหรับโปรแกรม TuneUp Utilities 2010 เป็นโปรแกรมที่จะช่วยปรับแต่งคอมพิวเตอร์ของท่านให้กลับมาเร็วอีกครั้ง โปรแรกมนี้จะเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆใน Windows ที่เสียหายจากไวรัสหรือการใช้งานต่างๆอย่างไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะเข้าไปซ่อมแซมให้คอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับมาเร็วเหมือนดั่งเดิมอีกครั้ง

โปรแกรม TuneUp Utilities 2010 9.0.4400.17 ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น

เพิ่มเติม
TuneUp Utilities 2010 9.0.4400.17 ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับแต่งคอมพิวเตอร์ อัพเดทล่าสุดกันอีกแล้วครับ สำหรับโปรแกรม TuneUp Utilities 2010 เป็นโปรแกรมที่จะช่วยปรับแต่งคอมพิวเตอร์ของท่านให้กลับมาเร็วอีกครั้ง โปรแรกมนี้จะเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆใน Windows ที่เสียหายจากไวรัสหรือการใช้งานต่างๆอย่างไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะเข้าไปซ่อมแซมให้คอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับมาเร็วเหมือนดั่งเดิมอีกครั้ง

โปรแกรม TuneUp Utilities 2010 9.0.4100.18 ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น พร้อมกับซ่อมบำรุง

เพิ่มเติม
TuneUp Utilities 2010 9.0.4100.18 ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น พร้อมกับซ่อมบำรุงส่วนที่เสียหายของ Windows โดยเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มฟังก์ชั่น Turbo Mode เพื่อให้เร่งความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันจะไปปิด service และบริการบางอย่างของ Windows ที่ไม่ค่อยจำเป็น และเปิดฟังก์ชั่น High Performance ของ Windows 7 ให้ทำงานอีกด้วยครับ สำหรับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์นั้น มันจะตรวจหาว่ามีรีจีสเตอร์ใดเสียหาย ไอค่อนใดเสียหาย ก็จะเข้าไปซ่อมแซม และจะลบไฟล์ขยะต่างๆ ที่มาจากเน็ตออกให้ พร้อมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เสร็จสับ

โปรแกรม TuneUp Utilities 2010 9.0.4020.33 ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น

เพิ่มเติม
TuneUp Utilities 2010 9.0.4020.33 เวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มฟังก์ชั่น Turbo Mode เพื่อให้เร่งความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันจะไปปิด service และบริการบางอย่างของ Windows ที่ไม่ค่อยจำเป็น และเปิดฟังก์ชั่น High Performance ของ Windows 7 ให้ทำงานอีกด้วยครับ สำหรับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์นั้น มันจะตรวจหาว่ามีรีจีสเตอร์ใดเสียหาย ไอค่อนใดเสียหาย ก็จะเข้าไปซ่อมแซม และจะลบไฟล์ขยะต่างๆ ที่มาจากเน็ตออกให้ พร้อมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เสร็จสับ…เราเพียงนั่งรอมันทำงานแค่นั้น เองไม่ต้องไปเปิดเครื่องมือซ่อมบำรุงของ Windows ที่แถมมาที่ละหลายๆ ตัวครับ.

โปรแกรม ปรับคอมพ์ให้แรง แต่งคอมพ์ให้เร็ว กับ TuneUp Utilities 2010 9.0.3100.22

เพิ่มเติม
TuneUp Utilities 2010 9.0.3100.22 โปรแกรมปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น พร้อมกับซ่อมบำรุงส่วนที่เสียหายของ Windows ไปในตัว โดยเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มฟังก์ชั่น Turbo Mode เพื่อให้เร่งความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันจะไปปิด service และบริการบางอย่างของ Windows ที่ไม่ค่อยจำเป็น และเปิดฟังก์ชั่น High Performance ของ Windows 7 ให้ทำงานอีกด้วยครับ สำหรับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์นั้น มันจะตรวจหาว่ามีรีจีสเตอร์ใดเสียหาย ไอค่อนใดเสียหาย ก็จะเข้าไปซ่อมแซม และจะลบไฟล์ขยะต่างๆ ที่มาจากเน็ตออกให้ พร้อมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เสร็จสับ…เราเพียงนั่งรอมันทำงานแค่นั้น เองไม่ต้องไปเปิดเครื่องมือซ่อมบำรุงของ Windows ที่แถมมาที่ละหลายๆ ตัวครับ.