ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Type4Me

Type4Me Automatic Typing โปรแกรมสำหรับกรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเติม
Type4Me Automatic Typing : เป็นโปรแกรมสำหรับกรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติโดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว โปรแกรมนี้ยังใช้สำหรับผู้ที่ใช้ Chat Room และต้องการกดเพียงปุ่มเดียวเพื่อพิมพ์ในการแสดงความรู้สึกหรือ Emoticon ที่ใช้ทั่วๆไปหรือใช้บ่อยๆได้อีกด้วย