ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Unlock Me

โปรแกรม ไฟล์ไหนห้ามลบห้ามแก้ไขเอา UnlockMe ไปช่วยสิจ๊ะ

download
UnlockMe โปรแกรมที่จะช่วยแก้ไขไฟล์ที่โดนล็อคไม่ว่าจะ ห้ามลบ ห้ามแก้ไข ห้ามโยกย้ายไฟล์ หรือจะทำอะไรๆ กับไฟล์นั้นๆ แล้วมันมี Pop up หน้าจอ Error ขึ้นมาว่าทำแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้นะลองเอาโปรแกรมนี้ไปติดตั้งดูครับมันจะช่วยแก้ไขการล็อคต่างๆ นั้นให้หยุดลงแล้วเราก็ทำการปรับปรุ่งแก้ไขหรือจะลบโยกย้ายไฟล์ต่างๆ นั้นได้ เช่นพวกไฟล์ system (ในการณีต้องการแฮ็กหรือดัดแปลงข้อมูลระบบ) หรือไฟล์ที่สงสัยว่าเป็นไวรัสเป็นต้นครับ
[close]