ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Unlocker free download

Unlocker โปรแกรมช่วยลบไฟล์ที่ลบไม่ได้

download
Unlocker : โปรแกรมที่ช่วยในการลบไฟล์ หากไฟล์งานนั้นไม่สามารถลบได้ อาจจะเกิดจาก โปรแกรมนั้นเปิดทำงานอยู่ หรือ อาจเป็นปัญหามาจากสปายแวร์ ซึ่งทำให้เราไม่สามารถลบไฟล์นั้นทิ้งไปได้ แต่ Unlocker เป็นตัวช่วยที่สามารถลบได้ได้ง่ายดาย
[close]