ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Whois

DomainHostingView 1.05 โปรแกรมแสดงรายละเอียดของโดเมนเนม

เพิ่มเติม
DomainHostingView เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดของโดเมนเนมและระบบโฮสติ้งเหมือน DNS และ WHOIS โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของชื่อโดเมนเนมนั้นและข้อมูลต่างๆในรูปแบบของ HTML ที่อ่านเข้าใจได้ง่าย รายงานจะบรรจุด้วยข้อมูลสรุปต่างๆเช่น เจ้าของโดเมน โฮสตั้งอยู่ที่ไหน ชนิดของเครื่อง server ที่โดเมนนั้นทำงานอยู่และรายละเอียดอื่นๆ อีกหลายอย่าง นอกจากนั้นยังสามารถแสดงข้อมูล IP ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอีเมล์ เว็บไซด์ และโดเมนเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย